Projektbeskrivning

SOS Barnbyar

Roadmap som leder organisationen genom den digitala transformationen

SOS Barnbyars utmaning

SOS Barnbyar var mitt uppe i sin digitala transformation. De stod inför flera projekt som de behövde hjälp att strukturera, rangordna och prioritera. Flera av projekten var dessutom beroende av varandra.

Forefronts bidrag

Genom analys av befintligt material, intervjuer och workshops sattes målbilden tillsammans med nyckelpersoner på SOS Barnbyar. Forefront tog fram och förankrade en roadmap för de kommande åren. Roadmapen ger bland annat råd för hur kanaloberoende insamling kan bedrivas, samt hur relevanta samarbetsverktyg som kortar starttider och maximera möjligheterna att jobba tillsammans i nya projekt kan tas fram.

”Vi har fått ett verktyg för att genomföra vår digitala transformation på ett effektivt sätt med de resurser vi har till buds”

Catharina Gehrke – Generalsekreterare, SOS Barnbyar

Uppnått resultat

SOS Barnbyar har fått handfasta och tydliga verktyg och processer för att starta och leda dem genom den digitala transformationen. Fokus för SOS Barnbyar är en ny digital insamlingsplattform som är kanaloberoende.

SOS Barnbyar är en av världens största aktörer inom social omvårdnad av barn. Organisationen finns i 135 länder. SOS Barnbyar Sverige arbetar för barns rättigheter enligt Barnkonventionen genom opinionsbildning och påverkan samt genom att samla in pengar för att finansiera den internationella verksamheten.

Dela i dina sociala kanaler