Projektbeskrivning

Telecom

Att lyfta en produkt med organisatorisk infrastruktur

Telecombolagets utmaning

Kundens innovationsavdelning skulle lansera en datainsights-produkt i Norden (Cloud, SaaS). Produkten använder data för att analysera rörelsemönster i samhället. Avdelningen var nyetablerad och saknade processer. Produkten var ny på en ny marknad och hade initiala problem med datakvalitet och gränssnitt. Det behövdes stöd i projektledning & dataanalys för end-to-end processer, lansera tjänst internt och externt samt hantera releaser och öka kvaliteten i data och produkt.

Forefronts bidrag

Forefront planerade och drev lanseringsplan, identifierade utmaningar och hinder och hanterade dessa löpande. Planen innehöll milstolpar och kontrollpunkter kopplade till produktreleaser och lansering i respektive land. Vi definierade interna roller, processer och tillsammans med kundens nordiska team och leverantörer utvecklade vi produktens utformning, kvalitet och potential. Vi bidrog också i arbete med avtal, val av leverantörer, prissättning, produktvariationer etc.

Uppnått resultat

Organisation har idag tydliga roller, processer och en plattform för ytterligare utveckling av det interna samarbetet och en grund för fortsatt utveckling av fler produkter. Försäljningen har kommit igång i samtliga länder inom den adresserade målgruppen. Flera nya slutkunder har gått live och vår uppdragsgivare utvecklar ytterligare produkter mot fler kategorier av kunder inom en växande tjänstesektor.

Dela i dina sociala kanaler