Projektbeskrivning

TOMRA

Öka medarbetarengagemang i visions- och strategiarbetet

TOMRAS utmaning

TOMRA behövde förtydliga och förstärka sin vision och strategi. Anneli Forsman, VD på TOMRA, ville utnyttja företagets kickoff för att engagera de anställda i detta arbete. Forefront fick ansvaret att genomföra projektet tillsammans med TOMRA.

Forefronts lösning

Många av medarbetarna på TOMRA träffar kunder dagligen, så det var viktigt att använda deras kunskap och tankar för att bygga visionen. Med avstamp i företagets globala strategi fick medarbetarna identifiera framtidsvisioner från olika perspektiv. Under projektet medverkade drygt 200 TOMRA-anställda från 6 olika länder.

”Våra anställda växer av att vara involverade och nu har vi fått ännu bättre möjlighet att bygga vår business”

Anneli Forsman – VD, TOMRA

Uppnått resultat

Projektet gav en vision och strategi, med flera huvudområden som TOMRA kommer fokusera på framöver. Ledningsgruppen fick en konkret bild av hur medarbetarna ser på visionen och resultatet blev en viktig byggsten i deras fortsatta utvecklande av affären.

TOMRA utvecklar sensorbaserade lösningar för optimalt utnyttjande av jordens resurser. De arbetar för att främja cirkulär ekonomi med affärsområden inom återvinning, matsortering och gruvindustri. TOMRA är global marknadsledare inom pantautomatlösningar med ca 83,000 installationer i över 60 marknader.

Dela i dina sociala kanaler