Vi arbetar tillsammans med och nära kunder – alltid med genomförande i fokus

Tillsammans – för ett lyckat slutresultat

Genom att kombinera kompetenser inom våra huvuderbjudanden Technology, Channels och Management kan vi ta oss an och genomföra projekt med leveransansvar, eller agera som specialister hos våra kunder. Oavsett leveransform arbetar vi alltid tillsammans och nära kunden för att skapa de bästa förutsättningarna för ett lyckat slutresultat.

Forefronts erbjudande inom Technology

Technology

De tekniska lösningar Forefront arbetar med är alltid valda utifrån kundens behov. Vi har specialister inom en rad metoder, verktyg och plattformar. Vi lägger stort fokus på att ständigt hålla oss uppdaterade på vilka innovationer vi kan ta med oss ut till våra kunder, för att erbjuda lösningar av hög kvalitet som ger stor effekt.

Forefronts erbjudande inom Channels

Channels

Olika digitala lösningar är nu så tätt integrerade i verksamheter att ordet digitalt knappt används längre. Med hjälp av våra experter och samlade erfarenhet kan vi hjälpa till i transformationer med alltifrån insiktsarbete, webb- och mobilutveckling, UX-design och nya digitala arbetsplatser. Vi hjälper er att få den effekt som ni förväntar er av era kanaler genom att kombinera teknik och design i alla projekt – alltid med användaren i fokus. 

Forefronts erbjudande inom Management

Management

Forefront är experter på att definiera och realisera förändring. Vi vet att både ledning och struktur är viktigt för att hålla tempo och skapa träffsäkerhet. Vi bidrar med strategisk förmåga, förändringsledning och arkitektur. Alltid med effekt och mätbarhet i fokus.

Partners

När Forefront ingår partnerskap är syftet att hitta andra vägar för att lösa aktuella utmaningar samt att skapa nya plattformar för våra medarbetare och kunder. När vi samarbetar med andra ledande företag – vars kunskap kompletterar vår – så ökar vi vår styrka, innovations- och leveransförmåga. Vi satsar därför mycket kraft på att bygga starka nätverk med dessa ledande mjukvaruföretag. Tillsammans arbetar vi för att ta fram bättre och mer innovativa lösningar för våra kunder.

Google Cloud logo

Forefronts partnerskap med Google är inom området Google Cloud Platform (GCP). Inom GCP ryms bland annat Data & AI, samt Kubernetes och modern applikationsutveckling med Microservices och DevOps.

Kombinationen av Google GCP och konsulternas erfarenhet inom Data AI och Applikationsutveckling hjälper våra kunder att exempelvis få djupare insikt från data, så att vi tillsammans kan utveckla innovativa lösningar.

Microsoft logo

Forefront har varit Guldpartner till Microsoft sedan 2009 och innehar nu två kompetenser på Guldnivå – Cloud Platform och Application Development samt tre på Silvernivå – Data Analytics, DevOps och Collaboration & Content.

Vi satsar stort inom Microsoft Azure, och räknas idag som ett av de starkaste partnerföretagen. Vi har naturligtvis även en mycket djup kunskap inom .NET-utveckling på både utvecklar- och arkitektsidan.

Academy

Inspiration, lärande och nätverkande

Vi har etablerat Forefront Academy för att vi brinner för det vi gör och vill dela med oss av det vi kan. Under Forefront Academy erbjuder vi inspirationsdragningar, utbildningar och nätverk. Vi jobbar både med öppna anmälningar och kundanpassade aktiviteter.

Inspiration

Känner du att du vill ha en inspirationsföredragning för att snabbt förstå en specifik frågeställning eller område? Vi erbjuder ett urval av inspirationsföredragningar baserat på områden vi har både djup och lång erfarenhet av.

» Om våra inspirationsföredrag

Utbildningar

Vi utbildar såväl kunder som samarbetspartners och våra egna kollegor. Vi har olika syften och upplägg på våra fyra typer av utbildningar: introduktionskurser, grundkurser, akademier och fokuskurser.

» Om våra utbildningar 

Nätverk

”Tillsammans” är ett viktigt värdeord för oss. Därför arrangerar vi nätverk, rundabordsaktiviteter med mera där vi diskuterar frågeställningar och funderingar tillsammans med befintliga och nya kunder, samt samarbetspartners och andra inspiratörer.

» Om våra nätverk & aktiviteter

Ramavtal: Programvarulösningar

För myndigheter som behöver stöd
inom it-relaterade projekt

Patrik och Aida
Fredrik Olofsson

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig?

Kontakta Fredrik Olofsson, Försäljningschef
fredrik.olofsson@forefront.se
+46 70 265 77 90