Att ständigt blicka och vilja framåt, uppåt samtidigt som vi älskar nya satsningar och vägar – det är vårt DNA

Det här är Forefront

Forefront Consulting är ett verksamhets- och IT-konsultbolag med drygt 450 anställda. Med kontor på nio orter i Sverige, guidar vi företag och organisationer i det digitala landskapet och övriga transformationer.

Oavsett om uppdraget avser affärsverksamhet, teknologiska plattformar eller designlösningar är utgångspunkten alltid att först skapa en samsyn kring nödvändiga förändringar för att sedan kunna realisera dessa på bästa sätt för avsedd effekt.

Vår historia

Forefront föddes samtidigt som den värsta krisen sedan 30-talet inträffade, vilket har inneburit att begrepp som hög kvalitet, leveransförmåga och förmåga att iterera och innovera våra kundlösningar har varit centralt för vår överlevnad och är en central del i vårt DNA. Sedan start har vi vuxit organiskt vilket byggt en mycket stark företagskultur.

Vägen framåt

Vi kommer att fortsätta växa. Med växa menar vi både som individer och som företag. Vi kommer lansera nya satsningar och ge oss på nya utmaningar vart det än må föra oss. Vi kommer fortsätta arbeta hårt för att nå vårt mål att bli nummer ett inom affärsdriven digital utveckling.

Forefronts huvudkontor på Holländargatan 13

“Jag ville bygga det bolag som jag själv skulle vilja jobba på”

Johan Pettersson, VD och grundare

“Tanken bakom Forefront var glädjen av att skapa ett värde som ger ett starkt avtryck på marknaden, både hos kund och medarbetare!”

Magnus Ragne, Grundare

Forefronts kontor

Technology

Inom Technology förverkligar vi AI och utvecklingsprojekt – hela vägen från dataanalys och arkitektur till realisering. I dagens snabba förändringstakt hjälper vi kunder att göra rätt strategiska val och att navigera bland molnplattformar, arkitekturer och teknologier.

» Läs mer om vad vi erbjuder inom Technology

» Se lediga tjänster

Platforms

Inom Platforms hjälper vi till att öka ert affärsvärde och få nöjdare medarbetare genom att förbättra er effektivitet. Vi hjälper er med ett komplett paket bestående av Dynamics CRM och stödfunktioner inom Microsoft Office 365. Detta ger den interna transformationen extra skjuts och ni får möjligheter att driva förbättringar på ett helt nytt sätt.

» Läs mer om vad vi erbjuder inom Platforms

» Se lediga tjänster

Management

Inom Management identifierar vi förbättringsmöjligheter och förverkligar nödvändiga förändringar inom våra kunders verksamheter. Vi kombinerar rätt strategiska val med hållbar och nytänkande design för att kunna navigera bland de många olika lösningsidéerna och tekniska innovationer som finns på marknaden.

» Läs mer om vad vi erbjuder inom Management

» Se lediga tjänster

Våra värderingar

Våra värderingar kanske inte liknar mer traditionellt uttryckta sådana men för oss fungerar de som komponenter av vårt DNA. De utgör för oss en ledstjärna i vår vardag och en riktning i vad vi vill åstadkomma tillsammans med våra kunder.

Avsikten är motorn i vårt arbete och medvetenheten om var målet ligger. Den ger oss styrkan att ifrågasätta det till synes uppenbara, lägger kraft bakom våra påståenden och motiverar våra beslut. Resultatet uttrycks i vårt mantra: rätt förändring, på rätt sätt.

Vi är stolta över att våra kunder talar väl om oss. Och vi blir glada när vår verksamhet ses som en positiv förebild av kollegorna i branschen. Avtryck säger något om vår starka ambition att skapa förändring. Att göra verklig skillnad. Både i aktuella kundprojekt och i vår omvärld i stort.

Det är i insikten som vårt arbete börjar. För att nå dit krävs tålamod, empati och ödmjukhet. Samt nyfikenhet nog att kunna ta in flera olika perspektiv och väga samman informationen. Insikt handlar om att verkligen förstå problemet innan vi försöker lösa det.

Tillsammans är den väg vi väljer för att nå de mål vi siktar mot. Ordet ger uttryck för vårt sökande efter mervärdet i en gemensam strävan. Det handlar om att befinna sig jämsides med kunder och kollegor. Utan prestige och onödiga hierarkier, men med delaktighet, ansvar och arbetsglädje.

Utsikt beskriver både en position och den medvetna ansträngning som är nödvändig för att ta sig dit. Men begreppet påminner oss också om att goda rådgivare är öppna och ödmjuka. Det handlar om att se och att särskilja. Med fokus på kundens affärsnytta.

Forefronts ledning

Fredrik Carlen

Fredrik Carlén
Amplify

Fredrik Olofsson Säljchef

Fredrik Olofsson
Försäljning

Johan Lanner Divisionschef Channels

Johan Lanner
vice VD

Johan Pettersson VD

Johan Pettersson
VD

Jonas Hagström Divisionschef Technology

Jonas Hagström
Division Technology

Kristina Jernström Ekonomichef

Kristina Jernström
CFO

Leyla Schreiber HR-chef

Leyla Schreiber
VD Accelerate

Mats Alerius Divisionschef Management

Mats Alerius
Division Management

Nadia Abouda

Nadia Abouda
Marknad

Tilda Bihl Ansvarig People & Culture

Tilda Bihl
People & Culture

Victor Iosif

Victor Iosif
Division Platforms

Forefront-konsulter som arbetar

Jämställdhet och mångfald

I sann Forefront-anda har vi flera initiativ kring jämställdhet och mångfald som kommer från medarbetarna själva, exempelvis nätverket Femmefront som lyfter kvinnor inom teknikområdet. Gemensamt för initiativen är en ökad medvetenhet, vikten att lyfta goda exempel och utveckla förutsättningar för mångfald, jämställdhet och inkludering. Vi mäter och följer upp våra initiativ och har även en arbetsgrupp för det övergripande strategiska arbetet på Forefront.

Externt är vi del av flera nätverk som arbetar för en mer jämställd konsultbransch – TechEq är ett exempel. Jämställdhet och mångfald är ingen sidofråga för oss utan vi arbetar aktivt för att det ska vara ett naturligt och självklart perspektiv för alla våra konsulter.

Forefronts hållbarhetsarbete

Hållbarhet

Sedan starten 2008 har Forefront arbetat kontinuerligt med hållbarhet. Från förmånscykel till aktivt jämställdhetsarbete och en hållbarhetsstrategi. Vi arbetar med hållbarhet där det ger mest effekt; det vill säga med våra kunder, i partnerskap och genom våra erbjudanden och leveranser. Forefronts anställda har tillsammans lagt grunden till hållbarhetsarbetet och valt ut de globala mål inom Agenda 2030 där vi fokuserar vår innovationskraft: Mål 3 Hälsa och Välbefinnande, mål 5 Jämställdhet och mål 9 Hållbar Industri, Innovation och Infrastruktur.

kent - Forefronts elefantunge

kent

Det här är kent – Forefronts adopterade elefantunge. När kent var liten ramlade han ner i en brunn och omhändertogs. I dag är han en pigg ettåring som bor på ett reservat i Kenya. Målet är att han en dag ska kunna återförenas med sin flock. Forefront sponsrar kent så att han tills vidare kan bo kvar på reservatet. Namnet är en hyllning till det numera nedlagda bandet kent från Eskilstuna. kent har blivit en uppskattad symbol på våra interna profilprodukter.

Forefront är stolt Presenting Partner till Svenska Puckellandslaget

Samarbetet handlar om mycket mer än traditionell sponsring, då Forefront med den senaste tekniken utvecklar nya träningslösningar, vilka kan ta puckellandslaget till nya höjder.